Domov Liečba Kontakt

SPOJME SA PRE JANKA

Náš Lekár

Týmto sa chceme úprimne POĎAKOVAŤ lekárom, ktorí sú vždy ochotní pomôcť a poradiť. Jankova detská lekárka MUDr. Emília Martinková s jej sestričkou Evkou Božekovou nás ešte nikdy neodmietli, nech sme ich žiadali o čokoľvek, čo súvisí s liečbou. Tak isto ďakujeme aj sestričke Janke Kulichovej za to, že ochotne prišla Jankovi zaviesť holter až domov.
Neurochirurgovi MUDr. Tomášovi Žilkovi, ktorý odoperoval tretiu Jankovu operáciu. Veľká vďaka tiež patrí MUDr. Lucke Langovej, vďaka ktorej bolo možné vôbec zrealizovať túto operáciu a potrebné vyšetrenia. Ďalej ďakujeme internistke MUDr. Eve Svozilovej, ktorá nám otvorila dvere nie len v ambulancii, ale aj doma. Ochota pomôcť kdekoľvek a za akýchkoľvek podmienok, ďakujeme sestričke Katke, ktorá po namáhavej práci sadla do auta a prišla podať Jankovi infúziu až domov.
Taktiež zdravotníkom z RZP Peťovi Ondrejkovi a Monike, za skvele odvedenú prácu, keď Janka v zlom stave upokojili, stabilizovali a boli tak ľudskí a ochotní, že Janko nenamietal a šiel snimi.
Nedá nám však nespomenúť aj lekárov a sestričky, ktorí nás odmietajú, nevypočujú, a pri ktorých sa dokonca dozvedáme, že spochybňujú liečbu, ktorú Janko začal napriek lepším výsledkom, a dokonca sú schopní nazvať Janka simulantom. To nás veľmi bolí, no zároveň posúva vpred bojovať stále viac a silnejšie. Za Janka, za jeho zdravie, zaňho.
My, predsa vieme, že toto je správna cesta pre Janka a nedáme sa odradiť, máme veľa ľudí za sebou, čo nám pomáhajú aj z posledných síl. A to si nesmierne vážime a posúva nás to vpred.
Veľká VĎAKA patrí aj nášmu lekárovi MUDr. Martinovi Lužbetákovi, M.Sc, ktorý je nepretržite na telefóne, ktorý vie Janka povzbudiť a posunúť ďalej, ktorý vie Janka stabilizovať, ktorý vie jednať ľudsky, priateľsky. Pre nás je to lekár s veľkým L. Pre Janka je to lekár, ktorému plne dôveruje.
Ďalej aj Dr. Ralf Kleef je v našich srdciach aj napriek tomu, že sa uňho neliečime nám píše a zaujíma sa o Jankov zdravotný stav. Dokonca slová celého tímu: čokoľvek budete potrebovať sme tu pre Vás vždy a hlavne pre Janka.


Ešte raz ĎAKUJEME VÁM